Torben Schmidt
Mykorrhiza svampe forklaring

Mykorrhizae svampe

Mykorrhizae dannes, når mykorrhizasvampe inficerer nydannende ikke-vedagtige rødder.

Udtrykket ‘mykorrhizae’ beskriver et symbiotisk forhold mellem gavnlige svampe og planter. Mykorrhizasvampe lever i og omkring rødderne af de fleste planter. Til gengæld for sukkerarter og simple kulhydrater optager og videregiver mykorrhizasvampene de mineraler og den fugt, der er nødvendig for plantens vækst.

I løbet af 10 millioner af år har planter udviklet dette symbiotiske forhold til svampen for at hjælpe dem med at overleve betingelser med tørke, ekstreme temperaturer og perioder med lav jordfrugtbarhed. 

Mykorrhizasvampe koloniserer en plantes levende rodsystem og udvider det faktisk længere ned i jorden – nogle gange med op til 1000%! Ved at indtage næringsstoffer og vand og sende det videre til rødderne, er disse organismer et vigtigt led i en plantes næringskredsløb.

I naturen findes mykorrhizasvampe på omkring 99 % af plantearterne, men i bymiljøer mangler de fattige, komprimerede jorde ofte disse essentielle svampe.

Ecto-mykorrhiza svampe lægger hyfer omkring unge rodspidser og kan derved overføre mineraler, næringsstoffer og vand til hinanden. De lever i symbiose.

Læs mere om svampe og træers samarbejde i min anden artikel.

Hjælp dit træ med at trives

Dine træer i haven har også udviklet et forhold til mykorrhizasvampe. Når træer plantes i bymiljøer, bliver forholdet dog ofte brudt, og træet bliver overladt til sig selv under fjendtlige forhold. Som boligejer er det bedste bidrag, du kan yde til dit træs sundhed, at mindske træstressen med tilsætning af gavnlige mykorrhizasvampe til jorden. Du kan købe mykorrhizasvampe-tilskud i butikkerne, men det aller bedste for dit træ er, at forbedre jordbunden omkring det.

Vil det sige, at du skal leje en minigraver nu og lægge et budget på flere tusinde kroner til jordomlægning? NEJ!

Få svampe til dine træer

Den bedste måde du kan forbedre den omkringliggende jord på er, at lade naturlige processer ske på og i jorden. Der er en del simple kneb du kan bruge. Her er nogle af dem, men listen er langt fra færdig.

  • Lad blade og nedfaldne frugter ligger til efteråret (det udvikler svampe og inviterer insekter, som bidrager med næring og liv i jordbunden)
  • Hold jorden fugtig, slå mindre græs (fugten bevares længere under det lidt højere græs. Jo mere vand der er i jorden, jo bedre kan svampe og rødder bredes.)
  • Gå så lidt som muligt på jorden (selvfølgelig skal du færdes, men undgå såvidt som muligt meget trafik nær træet, så jorden ikke bliver alt for komprimeret)

3 hurtige tips til at gøre forholdene godt for dit træ hjemme i haven.

Det kan godt være, at du sidder tilbage med en lidt tam følelse af, at det jo ikke er nok. Det er det. Du skal forestille dig, at svampene skal have gode, naturlige forhold. Mykarrhiza svampe skal nok komme.
De fleste træer kalder på svampene gennem enzymer de udskiller gennem deres rødder. Svampesporer er til alle tider i luften og de rigtige svampe skal nok finde vej til dit træ og gro sig fast under de rigtige betingelser.

Det allervigtigste er en jordbund med masser af vand. Selvom din havejord er fast nybygger-jord. Rødder, svampe, bakterier og insekter trives i fugtig jord. De skal nok gøre et godt stykker arbejde.

Stol på naturen og skab så naturtro betingelser som muligt. Tænk på en skovbund, hvor blade ligger og flyder og grene rådner op i et fugtigt, skygget miljø.

På WikiPedia kan du læse en del mere om mykorrhiza svampe. Jeg går ikke så meget ind i endo-, ecto- og arbuskulær mykorrhiza. Det kan du læse mere om på siden her.