Torben Schmidt
Forskelle i kønsroller - er køn medfødt eller indlært?

Typisk mand, typisk kvinde? Kønsroller og fordomme

Mænd er angiveligt stærke, og kvinder er det “svage køn”. Kønsroller spiller en stor rolle i vores samfund. Kvinder taler hele dagen, mænd kan ikke lytte. Piger bærer lyserøde kjoler og leger med dukker, drenge kan lide at kæmpe og elsker biler. De fleste mennesker har visse ideer om, hvilken adfærd der er typisk for mænd, og hvilke egenskaber der er særligt karakteristiske for kvinder. Der er mange fordomme og generaliseringer, men man kan faktisk opdage mange adfærdsmæssige forskelle mellem mænd og kvinder i hverdagen. Hvor kommer det fra? Er mænd og kvinder eller drenge og piger virkelig så forskellige?

Forskelle i kønsroller - er køn medfødt eller indlært?
Forskellen mellem drenge og piger – mænd og kvinder. Er vi født med forskellige kønsroller eller lærer vi vores kønsroller i løbet af livet?

Forskellen mellem kønnene er et populært emne. Der er mange bøger, der kun handler om, at kvinder og mænd simpelthen ikke forstår hinanden. Mange kærlighedsfilm eller komedier er baseret på konflikter og misforståelser mellem mænd og kvinder. Dette emne findes også konstant i talkshows eller komedieprogrammer på tv. Vittigheder, der leger med typiske klichéer (disse er indgroede tankemønstre eller generaliserede egenskaber) om mænd eller kvinder, er særligt efterspurgte.

Det fungerer så godt, fordi hver af os har erfaringer med det modsatte køn fra hverdagen. Derfor har vi vores egne ideer. Det starter allerede i barndommen: piger forventes for det meste at lege med dukker eller bamser. En typisk dreng spiller fodbold og kommer ofte hjem med sår på sine knæ. Men faktisk er der ikke få piger, der hellere vil klatre i træer end at flette fletninger. Mange drenge er ikke så interesserede i biler, men kan f.eks. lide at tegne.

Styrken i rollemodeller

Tidligere blev rollemodellerne for mænd og kvinder set som en specifikation for, hvordan kønene skulle være. De, der ikke passede ind i dette billede, måtte ændre sig. For omkring 100 år siden var det for eksempel for de fleste mennesker en selvfølge, at en kvindes interesser udelukkende skulle fokusere på familien og manden. Det var simpelthen ikke muligt for piger og kvinder at forfølge andre interesser.  Kun dem, der blev støttet af Samfundet og set som givet for kvinden. Og drenge og mænd havde det også svært, hvis de ikke svarede til samfundets rollemodeller.

Dette er ikke længere tilfældet i dag. Ifølge loven har kvinder og mænd lige rettigheder. De fleste kvinder, ligesom mænd, ønsker at udvikle sig efter deres personlige interesser og evner. Vi er mere opmærksomme i disse dage på, at begge køn har mange personlige sider. For ikke så længe siden opfattes det forkert for en mand at vise følelser. I dag opfatter heldigvis flere og flere mænd det som helt normalt. På den anden side er det ikke længere usædvanligt for os i dag, når kvinder “står ved deres mening” privat og på arbejdspladsen. Men der er stadig forskelle mellem kønnene. Og der er stadig ting, som mange af os ser som “typisk mand” eller “typisk kvinde”.

Er kønsroller indlært?

Spørgsmålet er nu, om denne “typiske” opførsel af piger og drenge og mænd og kvinder er medfødt, erhvervet eller eksemplificeret. Det er bevist, at børn internaliserer det, de opfatter i deres miljø. De efterligner deres forældre. Det er netop af denne grund, at mange forældre prøver at være “gode rollemodeller” for deres børn. Også med hensyn til kønsroller.

For nogle mennesker er traditionelle kønsroller stadig fast forankret. De videregiver dette til deres børn. I dag ønsker mange forældre dog, at deres barn ser mange forskellige værdier. For eksempel vasker far, mens mor reparerer bilen. Barnet ser, at der ikke findes kun en “rigtig kvinde” eller en “rigtig mand.” For at forhindre fordomme i at udvikle sig, prøver flere og flere mødre og fædre at vise, at piger ikke altid behøver at være flinke og gode. Omvendt, at drenge også har lov til at vise følelser.

Men mange ting sker også ubevidst, og selvfølgelig påvirkes en person i løbet af sit liv ikke kun af deres forældre. Hele miljøet påvirker – venner, bekendte, lærere, men også medier som film, tv, blade eller bøger.

… eller er kønsroller medfødt?

Man hører ofte, at piger og kvinder i gennemsnit er mere talentfulde inden for sproglige og kunstneriske områder, mens drenge er mere talentfulde inden for videnskabelige og tekniske områder. Nogle forskere mener stadig, at sådanne forskelle faktisk er medfødte. Ifølge visse undersøgelser ønsker mange drenge at røre ved alt i barndommen og er særligt aktive, mens piger derimod reagerer stærkere på moderens stemme og kan lindres med ord. I børnehavealderen kæmper mange små drenge om rangordningen, mens piger kan lide at spille rollespil.

Læs også: Hvordan mennesket opfandt sprog

Forskellene fortsætter ofte i skolealderen. Nogle forskere er overbeviste om, at piger har bedre sprogfærdigheder, og drenge har lettere ved at tænke rumligt, fordi hjernen er forskellig. Den venstre halvdel af hjernen betragtes som den “rationelle” – det vil sige “faktisk” og “rationel” halvdel, mens den højre halvdel er mere til følelser. Hos kvinder siges hjernens to halvkugler at være tættere forbundet, hvilket ville forklare nogle forskelle mellem mænd og kvinder – for eksempel at kvinder derfor har en bedre “antenne” til følelser og let kan genoverveje dem, mens mænd er mere tilbøjelige til intellekt og Adskil følelser fra hinanden.

Men er det også sandt? Forskningssituationen er på ingen måde så klar som det ofte hævdes. Flere og flere køns- og hjerneforskere antager, at de færreste forskelle mellem mænd og kvinder faktisk er medfødte og uforanderlige. Så du er overbevist om, at afvigelserne mellem mandlige og kvindelige hjerner stort set ikke er givet af naturen, men snarere går tilbage til udviklingen i løbet af livet. “Der er langt større forskelle inden for kønnene end mellem kønnene,” siger biopsykolog Markus Hausmann, der forsker på begge køn ved University of Bochum.

Kønsroller – Måske noget af begge dele?

Det er derfor indlysende, at drenges og pigers interesser, tankegang og opførsel stort set kan spores tilbage til rollemodeller og sociale påvirkninger. Ifølge nylige undersøgelser er piger overhovedet ikke dårligere i matematik, men de er mere tilbøjelige til at tvivle på deres matematiske færdigheder end drenge. Men ikke kun klarer skolebørn sig stadig bedre inden for tekniske og matematiske fag, den nye tendens er også tydelig i erhvervslivet. Andelen af ​​kvinder, der studerer matematik, er steget markant – nu begynder næsten lige så mange kvinder som mandlige studerende en matematikgrad. I de sidste par år har unge kvinder også opnået betydelige gevinster i andre “typiske mandlige” kurser såsom ingeniør- og tekniske erhverv.

Der er et par biologiske forskelle – de fleste forskere er stadig overbeviste om, at mænd naturligvis er mere tilbøjelige til vold og aggression end kvinder. Visse forskelle i adfærd mellem kønnene og kønsroller tilskrives også det forskellige samspil mellem “mandlige” og “kvindelige” hormoner . Én ting er dog sikker: De genetiske forskelle må ikke overvurderes, fordi de højst er et spørgsmål om visse biologiske krav. Antagelsen om, at den mandlige hjerne adskiller sind og følelser stærkere, betyder ikke, at enhver mand gør det, og det betyder bestemt ikke, at kvinder ikke er gode til at tage “rationelle” beslutninger.

Hver persons personlighed er utrolig forskelligartet, og de kønsspecifikke forskelle udgør kun en bestemt del af den. Alle er unikke med deres styrker og svagheder – nogle af dem er arvelige, men mange er stærkt påvirket udefra. Hældninger og kompetencer kan kun udvikles ordentligt, hvis de også opmuntres. Børn må ikke føle, at de ikke kan. Så det er rigtigt, at samfundet og vores opdragelse har stor indflydelse på vores udvikling. Det gælder også for den adfærd, som vi betragter som typisk kvindelig eller typisk mandlig.

Du kan læse flere interessante artikler om natur og samfund på torbenschmidt.dk

2 Comments

Leave a Comment