Torben Schmidt

Category Archives: Køn og pubertet

Hjerneforskning børn - undervisning med forståelse af hjernen

Hjernen i undervisning

Drenge trives i gruppedynamikker, hvor kooperation og rivalitet bestemmer hierarkiske konstruktioner. Drenge menes at identificere sig selv i større grupper som betydningsfulde individer. En drengs selvværd afhænger af andres anerkendelse i fællesskabet. Heri ses der mening og betydning for den enkelte og dens personlighed.

Piger derimod er ikke gruppe væsner. Pigers adfærd er præget af individuelle relationer til andre individer, som koordineres i mindre grupper. Derigennem knytter piger få, men stærke relationer. Dette netværk af tætte sociale kontakter, i mindre grupper, er dét piger generelt identificerer sig med. Her er det den individuelle spejling i modparten der er afgørende for identitetsdannelsen. Piger ser tit individuelle præstationer som betydningsfulde. Gode bedrifter, ros af pædagogen/læreren, etc., hvor drenge sjældent ser værdi i den slags ting. Her vægter social anerkendelse mere.

Fra dreng til mand - en forklaring hvad der sker i drenges pubertet

Fra dreng til mand

De fleste drenge vil være seje, muskuløse og selvfølgelig være voksne. Fra dreng til mand. Når drenge bliver mænd, tager hormonerne først kontrol over kroppen. Det kan være irriterende, men nogle gange også meget spændende. Og i det mindste er der en vis trøst: ikke kun teenagere, alle ens venner rammer puberteten før eller senere.

Typisk mand, typisk kvinde

Typisk mand, typisk kvinde?

Forskningssituationen er på ingen måde så klar som det ofte hævdes. Flere og flere køns- og hjerneforskere antager, at de færreste forskelle mellem mænd og kvinder faktisk er medfødte og uforanderlige. Så du er overbevist om, at afvigelserne mellem mandlige og kvindelige hjerner stort set ikke er givet af naturen, men snarere går tilbage til udviklingen i løbet af livet.